comScore

TFF'den açıklama "Karar merci Tahkim Kurulu'dur"

02 Mart 2018, Cuma 17:36

TFF, Anayasa Mahkemesi'nin TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

FutbolArenaTFF, Anayasa Mahkemesi'nin TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Futbolun yönetimine ve disipline ilişkin kararlara karşı nihai karar mercii halen TFF Tahkim Kurulu'dur." ifadelerine yer verildi. 

TFF'NİN AÇIKLAMASI
"Resmi Gazete'nin 2 Mart 2018 tarihli nüshasında yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 18.01.2018 tarih, 2017/136 esas ve 2018/7 sayılı kararı ile; 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğu ile; iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine oy birliği ile hükmedilmiştir.
 
Kararın kamuoyunda farklı değerlendirmelere sebep olduğu görüldüğünden kısa bir açıklama yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
 
Anayasamızın 59. maddesinin 2. fıkrası "Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz" hükmünü içerir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, bu hükümle birlikte okunduğunda Federasyonun ilk derece yargı kurullarının futbolun yönetimine ve disiplinine ilişkin vereceği kararlara karşı ancak TFF Tahkim Kurulu'na itiraz edilebileceği ve bu kararlara karşı başka yargı mercilerine itiraz edilemeyeceği Anayasa hükmüne dayanmakta olup halen yürürlüktedir. 
 
Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesinden sonra taraflar kendi aralarında imzaladıkları sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde TFF'nin ilk derece hukuk kurullarından olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na ve temyiz mercii olarak Tahkim Kuruluna başvurmak zorunda olmayıp genel adli mercilere başvurabileceklerdir. 
 
Futbolun yönetimine ve disipline ilişkin kararlara karşı nihai karar mercii halen TFF Tahkim Kurulu'dur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Türk Futbolu ile ilgili tüm gelişmeleri Türk Futbolu Haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

FutbolArena haber turu (20 Ağustos 2018)


Tüm dünya liglerinde dünkü maçlar ve sonuçları.