comScore

Teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazı namazı nasıl kılınır? Teravih namazı bugün saat kaçta? (Teravih namazında okunacak dualar)

17 Mayıs 2018, Perşembe 20:17
Teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazı namazı nasıl kılınır? Teravih namazı bugün saat kaçta? (Teravih namazında okunacak dualar)

Teravih namazı saat kaçta? Teravih ezanı kaçta okunacak? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazını kılmak için camiilere akın eden vatandaşlarımız için teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazında okunacak dualar ve teravih namazının önemine dair teravih namazıyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları haberimizde derledik. 

FutbolArena - Ramazan ayı başladı ve Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşımız teravih namazı için camiileri doldurmaya başladı. Teravih namazı kılacak olan vatandaşlarımızın internet ortamında en fazla yanıt aradığı soruların başında Teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat kılınır? Tüm bu soruların yanıtlarını iftardan sonra teraviz namazını kılacak olan vatandaşlarımız için Teravih namazı duaları ve teravih namazının nasıl kılınacağına dair tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. 
 

Teravih namazı nasıl kılınır?


Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılacak olsalar, sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazının her dört rekatı sonunda bir mikdar oturup istirahat edildiği için bu dört rekata bir "Terviha" denilmiştir. Bu teravih namazında beş "Terviha" vardır. Bu söz, Tervîh kelimesinden bir masdardır. Tervih ise, nefsi rahatlandırmak anlamındadır. Çoğulu Teravih" dir. Mescidlerde teravih namazı cemaatle kılındığı halde, bir özrü olmaksızın cemaatı terk edip bu namazı evinde kılan kimse, günah işlemiş olmazsa da fazileti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemaatla kılsa, cemaat sevabını alırsa da, mesciddeki cemaatın faziletine eremez. Çünkü mescidlerin fazileti fazladır.

İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYI>> 
 

Teravih namazı kaç rekattır?


Teravih namazı kılınışı: (Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)
- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.
- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.
- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.
- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.
- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.
- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.
- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.
- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.
- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.
- Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.


Teravih namazında okunacak olan dualar


Teravih namazına kalkarken okunacak dua: Sübhane zil mülki vel melekût. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberût. Sübhanel melikil mevcûd. Sübhanel melikil ma'bûd. Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbüna ve Rabbül melaiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre Ramezan. Merhaben, merhaben merhaba ya şehrel-bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehret-tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühû, ahiruhû, zahiruhû, batınühû ya men la ilahe illa hû.Teravih bitince okunacak dua: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ.) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlı vel-ihsan nercül-afve vel gufran. Vec'al-na min utekai şehri Ramezan bi hurmetil Kur'an.


Teravih namazının önemi nedir?


Teravih Namazı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetine iştirak açısından son derece faziletli bir ibadettir. İftar sonrası sevapları çoktur. Teravih Namazı Hadislerde şöyle övülmüştür;Ramazân ayı, oruç tutulması farz kılınan bir aydır. Ben de size gecelerinde (terâvih) namazı(nı) sünnet kıldım. Her kim orucu tutar ve (teravih) namazı(nın faziletine ve hak olduğu)na inanarak ve mükâfâtını ümid ederek kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Sevgili Peygamberimiz Resulullah (s.a.v), Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş ancak bunu kesin olarak emretmemiştir.

Bu konuda;"Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır" 1 diye buyurmuştur.Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını, fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini, İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir.En-Nevevî, "Ramazanı ihya etmenin, teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in, "her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü, "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s):"Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" 2 buyurmaktadır.1 - (Buharî, İman, 25, 27; Müslim, Musafi`in, 173, 176; İbn Mace, İkametu`s-Salâ, 173; Tirmizî, Savm, 83)2 - (Ibn Mâce, Ikametu`s-Salâ, 173; Ibn Hanbel, I, 191, 195).


Mert Nobre: "Atatürk sadece Türkiye değil dünya lideri"