comScore

PTT 5 bin personel alacak! PTT Personel Alım şartları 2018 (PTT personel alım başvurusu)

05 Mayıs 2018, Cumartesi 00:02
PTT 5 bin personel alacak! PTT Personel Alım şartları 2018 (PTT personel alım başvurusu)

PTT 5 bin personel alımı yapacağını açıkladı. PTT'den yayımlanan ilanda 5 bin personelin işe alınacağının açıklanmasının ardından Google'da en çok aranan haberlerin başında PTT iş ilanı aralamarı girdi. 2018 PTT personal alımları hakkında tüm detaylar haberimizde.

FutbolArena - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yayınlanan ilan binlerce iş arayan vatandaşı heyecanlandırdı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yayınladığı ilanda 5 bin personelin işe alınacağını açıkladı. PTT'nin alacağı 5 bin personel alımında KPSS şartı var mı? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.


PTT Personel Alım şartları 2018


Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yayımladığı ilanda 5 bin personelin işe alınacağını açıkladı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 5 bin personel alımında KPSS şartı aramayacağını açıkladı. İşte PTT'nin yayımladığı personel alım ilanı;

''Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleribelirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli personel alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.''


Mert Nobre: "Atatürk sadece Türkiye değil dünya lideri"