comScore

HDP barajı geçti mi? HDP oy oranı ve milletvekili sayısı 2018 (Canlı seçim sonuçları)

24 Haziran 2018, Pazar 20:29
HDP barajı geçti mi? HDP oy oranı ve milletvekili sayısı 2018 (Canlı seçim sonuçları)

HDP seçim sonuçlarında kaç oy aldı? HDP kaç milletvekili çıkardı? 2018 seçimlerinde HDP oy oranı haberimizde. 24 Haziran genel seçimleri tamamlandı. Sandık sonuçları belli olurken HDP oy oranı da açıklandı. HDP 2018 seçimlerinde kaç oy aldı? HDP en yüksek oyu nerede aldı? HDP mecliste kaç milletvekili ile yer alacak. HDP seçim sonuçları oy oranı ve aldığı oy rakamı haberimizde.

HDP kaç oy aldı? HDP oy oranı ne oldu? 24 Haziran genel seçimleri tamamlandı. HDP aldığı oy oranı belirlendi. HDP  meclise kaç milletvekili ile girecek? HDP  milletvekili sayısı ne olacak? Seçim sonuçlarıyla ilgili Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve FOX TV seçim sonuçları gibi birçok farklı kurumdan HDP oy oranı ve HDP milletvekili sayısını sizlere aktarıyoruz. 
 

Seçim sonuçları 2018 - Canlı seçim sonuçları için TIKLA


24 Haziran genel seçimlerinde heyecan üst seviyedeydi. Türkiye genelinde kullanılan oylar sonrası sandıklar açıldı. Sandık sonuçları çeşitli kurumlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. FutbolArena olarak çeşitli kanallar aracılığıyla seçim sonuçlarını sizlere aktarıyoruz. 
SEÇİM SONUÇLARI 2018 ANADOLU AJANSI CANLI TAKİP
SEÇİM SONUÇLARI 2018 İHLAS HABER AJANSI CANLI TAKİP
SEÇİM SONUÇLARI 2018 DEMİRÖREN HABER AJANSI CANLI TAKİP
SEÇİM SONUÇLARI 2018 FOX TV CANLI TAKİP

 

HDP oy oranı kaç? 2018 seçimlerinde HDP kaç milletvekili çıkardı? (HDP İstanbul, Ankara, İzmir oy oranı 24 Haziran)


24 Haziran genel seçimleri tamamlanırken HDP oy oranı merak ediliyor. HDP oy oranını farklı mecralardan takip edebileceğiniz gibi genel sonuçları haberimizde sizlere aktarıyoruz. İşte HDP 2018 seçim sonuçları

HDP Türkiye Geneli Oy Oranı: 10,05 
HDP İstanbul Oy Oranı: 
HDP Ankara Oy oranı: 
HDP İzmir Oy Oranı:
 
HDP Diyarbakır oy oranı:

66 Milletvekili çıkartan HDP, Türkiye genelinde toplam 5.476.487 oy aldı.


 

HDP son seçimlerde kaç oy aldı? 2015 HDP seçim sonuçları oy oranı


HDP en son yapılan seçimlerde kaç oy aldı? Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de HDP son seçimlerde kaç oy aldı sorusuydu. 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimlerde HDP oy oranı %13,1 olarak belirlenmişti. HDP aldığı bu oy oranıyla mecliste toplamda 80 milletvekili ile temsil edilmişti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise HDP %10,76 oy oranı ve 59 milletvekili çıkarmıştı.
 

HDP tarihi nedir? HDP ideolojisi ne?


Parti, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; aydın, yazar, sanatçı ve bilim insanları ile bütün bu kesimlerle birlikte mücadele yürüten güçlerin her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam kurmak üzere bir araya geldiği, demokratik halk iktidarını hedefleyen bir siyasi partidir.

AMAÇ

Parti, mevcut anti-demokratik siyasal sisteme karşı, halklardan, ezilenlerden, yok sayılanlardan, doğadan, hayvan haklarından, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve adaletten yana olanların demokratik bir siyasal düzen ve insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeleri gerektiğinin bilinciyle demokratik halk iktidarını hedeflemeyi;

a)Türkiye'de yaşayan tüm halkların eşit haklara dayalı demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması; başta anadilinde eğitim hakkının tanınması gelmek üzere kimlik ve kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli mücadeleyi yürütmeyi;

b) Dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan tüm inanç topluluklarının ve inanmayanların düşünce, ifade, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin eşit vatandaşlık hakları temelinde çözüme kavuşturulması için mücadele etmeyi; 

c) Kapitalizme ve emek sömürüsüne karşı tüm işçilerin, emekçilerin, yoksul köylüler ile tüm çalışanların onurlu, adil, güvenceli, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ve sosyal güvenliğe sahip olma hakkını savunmak; siyaset yapma, siyasal ve sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırmak için mücadele geliştirmeyi;

d) Yoksulluğa itilen köylüler, küçük esnaf, emekliler, yaşlılar ve işsizler gibi toplumsal kesimlerin ortak mücadelesini geliştirmeyi;

e) Emperyalizmin dünya halkları üzerindeki egemenlik politikalarına; ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalarına, kurumlarına; sömürgeciliğe ve işgallere, askeri üslerine karşı mücadele etmeyi; bölge ve dünya halklarıyla enternasyonalist dayanışmayı geliştirmeyi;

f) Siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı çıkarak, erkek egemen sistemin ve kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi;

g) Gençliği, tekçi, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi eğitim sistemine ve eşitsizliği derinleştiren sınav sistemine terk eden; işsizliğe ve ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm kılan politikalara karşı, siyasete aktif katılımlarının ve temsiliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması, herkese parasız, eşit, demokratik, bilimsel ve anadilinde eğitimin sağlanması konusunda mücadele etmeyi;

h) Çocukları ilgilendiren bütün işlem ve faaliyetlerde, çocuğun hakları ve yararının temel alınması gerektiği yaklaşımıyla, çocukların şiddet, ihmal, suistimal, her türlü istismar, kötü muamele ve ayrımcılıktan korunması, başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden eşit ve parasız bir biçimde yararlanması için mücadele vermeyi;

i) Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin heteroseksizmden kaynaklanan kamusal ve toplumsal yaşamda mâruz kaldıkları şiddet, dışlanma, ayrımcılık, nefret suçu ve söylemlerine karşı mücadele geliştirmeyi;

j) Engellilerin kamusal ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılım sağlayabilmeleri için, ayrımcı uygulamalara ve engellerinden kaynaklanan sorunlarına karşı çözüm üretilmesi yönünde mücadele geliştirmeyi;

k) Çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorununda kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt halkının tüm sorunlarının kolektif haklar kapsamında demokratik çözüme kavuşturulması için mücadele vermeyi;

l) Ulusların özgür ve demokratik birliği ilkesi çerçevesinde, demokratik özerklik dahil olmak üzere halkların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim biçimlerinin tartışılması, hayata geçirilmesi ve kendi kaderlerini tayin hakkı için mücadeleyi geliştirmeyi;

m) Militarizme ve siyasi iktidarların bu doğrultudaki politikalarına karşı, barış ve halkların kardeşliği temelinde politikalar savunmayı, zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani ret hakkının tanınması için mücadele vermeyi;

n) Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine, yaşam alanlarını yok etmesine karşı, doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının güvence altına alınması için mücadele yürütmeyi;

o) Yurtdışında göçmen ve mülteciler arasında eşit sosyal ve siyasal haklar talebi temelinde mücadeleyi geliştirmeyi, ırkçı ve ayrımcı politikalara karşı mücadele örgütlemeyi, göçmen ve mültecilerin bulundukları ülkelerdeki işçi ve emekçilerle ortak mücadeleyi hayata geçirmeyi; yurtdışındaki güçlerini meclisler temelinde ve kendi özgün örgütlenme yöntemlerini geliştirme yönünde seferber etmeyi amaçlar.

FutbolArena Haber Turu (26 Mart 2020)