comScore
bilyoner

Galatasaray Galatasaray

G.Saray'a TFF'den müjde!

27 Nisan 2013, Cumartesi 14:46

Tahkim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlandı.

İşte TFF\'nin resmi sitesinden bulunan açıklama;
Tahkim Kurulu\'nun 27 Nisan 2013 günü (30) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır;
1. E.2013/130
Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan\'ın, PFDK\'nın 23.04.2013 tarihli ve E. 2012-2013/1009, K.2012-2013/1191 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/130 sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda açılan duruşmaya Sedat Doğan\'ın vekili katıldı. Sözlü açıklamaları dinlenip tutanak altına alındı. Dosyaya ibraz edilen itiraz konusu açıklamaları içerir CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan\'ın PFDK kararının \"yok\" hükmünde olduğu ve bu nedenle kaldırılması gerektiği yönündeki itirazının reddine;
- Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan\'ın beyan ve açıklamalarının, tümü bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ifade özgürlüğü ve bunu bir sonucu olan eleştiri hakkı sınırları içerisinde kaldığı anlaşıldığından, PFDK\'ca Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan\'a FDT\'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile (2013/131 K.);

2. E.2013/131
MKE Ankaragücü Spor Kulübü\'nün, futbolcusu Kaan Kanak ile ilgili PFDK\'nın 25.04.2013 tarihli E.2012-2013/1031 ve K.2012-2013/1200 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/131 sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda açılan duruşmaya futbolcu Kaan Kanak ve vekili ile Kulüp yöneticileri katıldı. Sözlü açıklamaları dinlenip tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- PFDK\'ca MKE Ankaragücü Spor Kulübü futbolcusu Kaan Kanak\'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faullü hareketi nedeniyle FDT\'nin 44.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;
- Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı\'nın 103. maddesinde düzenlenen \"yaptırımın ertelenmesi\" ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli kararı ile 2013/76 E., 2013/78 K. sayılı, 16.03.2013 tarihli ve 2013/87 E., 2013/91 K., 28.03.2013 tarihli kararlarında yaptırımın ertelenmesi için \"cezanın ertelemeye uygunluğu\",failin geçmişteki hali, eyleminden pişmanlık duyması, yargılama sürecindeki davranışları\",\"cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması\" unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş olup mevcut dosya bu yönüyle değerlendirilerek cezanın ertelenmesi talebinin kısmen kabulü ile; PFDK\'ca futbolcu Kaan Kanak\'a FDT\'nin 44. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasından sadece 1 maçının 1 yıl süreyle ertelenmesine; ertelenmeyen 1 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile (2013/132 K.);

3. E.2013/132
Beşiktaş A.Ş. futbolcusu Gökhan Süzen\'in, PFDK\' nun 25.04.2013 tarihli E.2012-2013/1038 , K.2012-2013/1216 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/132 sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri izlendi. Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddi ile yapılan müzakere neticesinde;
- PFDK\'ca Beşiktaş A.Ş. futbolcusu Gökhan Süzen\'e ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT\'nin 36/2 ve 35/4.maddeleri uyarınca 20.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;
- Beşiktaş A.Ş. futbolcusu Gökhan Süzen\'in erteleme talebi hakkında, TFF Statü\'nün 62. ve Futbol Disiplin Talimatı\'nın 86/1.maddeleri uyarınca \"karar verilmesine yer olmadığına\" oybirliği ile (2013/133 K.);

4. E.2013/133
Salihli Belediye Spor Kulübü\'nün, Kurulumuzun E.2013/133 sayılı dosyasına kayıtlı dilekçesi incelendi. Gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Salihli Belediye Spor Kulübü\'nün itiraz ettiği TFF Amatör İşler Kurulu\'nun 24 Nisan 2013 tarihli ve BAL-13/754-4313 sayılı yazısının, Tahkim Kurulu Talimatının 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir karar olmadığı anlaşıldığından, Salihli Belediye Spor Kulübü\'nün başvurusunun reddine, merci atlaması suretiyle Kurulumuza geldiği anlaşılan dosyanın TFF Genel Sekreterliği\'ne gönderilmesine oybirliği ile (2013/134 K.);

5. E.2011/126
Bucaspor Kulübü\'nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu

Bilyoner'den 2.000 TL BilyonPuan HEDİYE!