comScore

Galatasaray Galatasaray

Ünal Aysal: 'Dursun Özbek'e zaman verilmeli'

27 Temmuz 2015, Pazartesi 09:31
Ünal Aysal: 'Dursun Özbek'e zaman verilmeli'

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal yönetim hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da futbol şube sorumlusu Cüneyt Tanman'ın görevinden istifa etmesiyle birlikte Dursun Özbek yönetiminin yaşadığı kriz, su üzerine çıktı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası, Sarı-Kırmızılı camianın önde gelen isimleri ‘erken seçim' söylemini artık yüksek sesle dillendirmeye başladı.
 
SORU İŞARETLERİ OLUŞTU
 
2 ayı­nı dol­du­ran yö­ne­ti­min, 3 yıl­lık gö­rev sü­re­si­ni ta­mam­la­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da so­ru işa­ret­le­ri, her ge­çen gün ar­tı­yor. 2011-14 yıl­la­rı ara­sın­da baş­kan­lık ya­pan Ünal Ay­sal is­mi de ku­lis­ler­de ko­nu­şu­lu­yor. Ay­sal, Ga­la­ta­sa­ra­y'­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di.
 
SÜPER LİG VURGUSU
 
Aysal, Özbek yönetimine zaman tanınması gerektiğine vurgu yaparak “Bence Dursun Özbek Başkan'a biraz daha zaman tanımak gerekir diye düşünüyorum. Genel Kurul'da üyelerin büyük bir çoğunluğunun oyu ile göreve gelen bir başkana daha ligler başlamadan güvensizlik aşılamak Galatasaray'a zarar verir. Galatasaray camiası olarak gösterilen şu anki sabırsız tavır sadece rakiplerimizin çıkarına olur. Başkan ve yeni yönetim kendilerine olan güvenin azaldığına inanırlar ise sezon içinde zaten kendileri gerekeni yaparlar” diye konuştu.

Mert Nobre: "Atatürk sadece Türkiye değil dünya lideri"