comScore

İşte Tahkim Kurulu kararları

05 Şubat 2015, Perşembe 19:50
İşte Tahkim Kurulu kararları

Tahkim Kurulu gündemindeki 4 dosyayı görüşerek karara bağladı.

Tahkim Kurulu, 5 Şubat 2015 günü (8) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek şu kararları aldı.

1- E.2015/17
Menemen Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Efe Karaoğlu ile ilgili PFDK'nın 29.01.2015 tarih ve E.2014-2015/668,K.2014-2015/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;
- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Menemen Belediye Spor Kulübü futbolcusu Efe Karaoğlu'na rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Menemen Belediye Spor Kulübü futbolcusu Efe Karaoğlu'nun "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile;

2- E.2015/12
Kayseri Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 17.01.2015 tarihli ve 55 sayılı toplantısında aldığı karara itirazına ilişkin dosyanın tamamlandığı anlaşıldı. Yapılan müzakere neticesinde, Kayseri Spor Kulübü tarafından yapılan başvurunun reddine, oybirliği ile;

3- E.2015/18
Altay Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 29.01.2015 tarih ve E.2014-2015/664,K.2014-2015/761 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK'ca Altay Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2 maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

4- E.2015/19
Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'ın, PFDK'nın 29.01.2015 tarih ve E.2014-2015/637,K.2014-2015/773 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep üzerine duruşma açıldı. Duruşmaya Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat ile vekili katıldı. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Elazığ Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat'a rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Her ne kadar PFDK'ca Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'ın müsabaka hakemine yönelik eylemi sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları çerçevesinde teknik sorumlunun eyleminin FDT'nin 41/1-c maddesi kapsamında hakaret niteliğinde olduğu anlaşıldığından eylemin niteliğinin hakaret şeklinde düzeltilerek onanmasına, cezanın da eylemin niteliğine uygun tayini gerekmekle birlikte aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'a rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Sonuç olarak PFDK'ca Elazığ Spor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezasının aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle oybirliği ile onanmasına; karar verilmiştir.

FutbolArena akşam haberleri turu (20 Eylül 2018)


Tüm dünya liglerinde dünkü maçlar ve sonuçları.