comScore

Galatasaray Galatasaray

Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi

16 Temmuz 2021, Cuma 16:34
Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkarılmaması nedeniyle TFF'ye yönelik sert bir açıklama yaptı.

FutbolArena - Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, TFF'nin Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Geçtiğimiz sezon içerisinde, futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini haksız olarak feshettiği iddiasıyla ilgili olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde yapılan başvuru neticesinde, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından emsali olmayan bir karar ile futbolcumuzun sözleşmesini haksız olarak feshettiğine kanaat getirilmiş ve bundan dolayı kulübümüz ile futbolcumuz 1.200.000 Euro ve 506.275 TL tutarındaki tazminattan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Bunun yanı sıra, yine emsali görülmemiş bir şekilde futbolcumuza 6 müsabakadan men cezası verilmiştir.
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen bu hukuka aykırı karara karşı hem kulübümüz hem de futbolcumuz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde bir başvuru yapılmıştır. 11 Ocak 2021 tarihinde TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen 2021/30E. ve 2021/46K. sayılı karar ile, futbolcumuzun 6 müsabakadan men cezası 3 müsabakadan men cezası olarak düzeltilmiş, ancak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının tazminata dair kısmı aynen onanmıştır.

Bunun üzerine, yine kulübümüz ve futbolcumuz tarafından TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen bu haksız ve hukuka aykırı karara karşı adli yargı yoluna gidilerek Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde itiraz hakkımız kullanılmıştır. Öte yandan, Bölge Adliye Mahkemesi, vermiş olduğu karar ile hem kulübümüzün hem futbolcumuzun davasını reddetmiştir. Bunun üzerine, bu karara karşı tarafımızca Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Bir başka anlatımla, an itibariyle mevcut hukuki ihtilafın yargılaması devam etmektedir ve derdesttir.

Adli yargıdaki yargılamanın devam ettiği esnada, TFF tarafından kulübümüz aleyhine konulan transfer yasağının kaldırılması için TFF Yönetim Kurulu'na yazılı olarak başvuru yapılmıştır. TFF Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2021 tarihinde aldığı karar ile hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde bu başvurumuzu reddetmiştir. Akabinde, kulübümüz tarafından bu karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur. TFF Tahkim Kurulu, 25 Haziran 2021 tarihli kararıyla itirazlarımızı kabul etmiş ve kulübümüz hakkında uygulanmakta olan transfer yasağını konuya dair kesin bir yargı kararı bulunmaması sebebiyle kaldırmıştır.

Bununla birlikte, UEFA nezdindeki lisans başvurusu sürecimizde, TFF Tahkim Kurulu'nun parasal uyuşmazlıklara dair vermiş olduğu kararların hem Yargıtay içtihatları hem de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası göz önüne alındığında adli yargıya taşınabileceği, dolayısıyla kulübümüz ve futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ile ilgili olarak TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen karara konu tutarların adli yargıda derdest halde olması sebebiyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı hükümleri uyarınca “vadesi geçmiş borç” olarak değerlendirilemeyeceği yönündeki talebimiz UEFA tarafından müspet şekilde karşılanmıştır.

Süreç devam ederken, futbolcumuzun lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için hem futbolcumuzun vekili hem de kulübümüz tarafından TFF Yönetim Kurulu'na başvurulmuştur. Futbolcumuzun lisansının vize ve tescil işlemlerinin ivedilikle tamamlanmaması halinde hem futbolcumuzun hem de kulübümüzün telafisi imkânsız zararlar ile karşı karşıya kalacağı ifade edilerek, futbolcumuz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaması sebebiyle başvurumuzun kabulü talep edilmiştir.

Ne yazık ki, dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF Yönetim Kurulu konuyu karara bağlamak için toplanmamaktadır. Konunun ivedilikle karara bağlanması yönündeki talebimiz çerçevesinde TFF Yönetim Kurulu'nun 15 Temmuz 2021 tarihinde toplanacağı tarafımıza şifahen bildirilmiş olmasına rağmen, TFF Yönetim Kurulu an itibariyle halen toplanmamıştır. Bu durum, TFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak olası bir menfi karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etme hakkımızı kullanmamıza engel olmakta ve konunun adeta sürüncemede bırakılmasına yol açmaktadır. Zira, TFF Yönetim Kurulu tarafından konuya dair bir karar alınmadan TFF Tahkim Kurulu nezdinde bir başvuru yapılabilmesi hukuken mümkün olmamaktadır.
TFF Yönetim Kurulu tarafından bir karar alınmamış olması sebebiyle lisansı henüz vize ve tescil edilmemiş olan futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın adına, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapacağımız müsabakalar öncesinde 15 Temmuz 2021 gecesi saat 24.00'a kadar bildirmek zorunda olduğumuz listede yer verilememiştir.

Bütün bu yaşananlar doğrultusunda, TFF'nin böylesi bir tavrının hukuksuz ve iyi niyetten uzak olduğu kanaatindeyiz. Hukuk devleti ilkesi ve hak arama özgürlüğü doğrultusunda tarafımızca bütün hukuki yollar tüketilmesine rağmen, Sayın Başkanımız Burak Elmas'ın 14 Temmuz 2021 tarihinde katıldığı canlı yayında belirttiği üzere TFF hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın futbolcumuzun Türk futbolu açısından da son derece önemli olan müsabakalarda oynatılmasına engel olmaktadır.

TFF'nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun bir Türk kulübü adına uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. Bu durum, TFF Statüsü'nde TFF'nin amaçları arasında sayılan “Futbol alanında faaliyet gösteren kişilerin menfaatlerini korumak” ilkesinin TFF tarafından gözetilmediğine yönelik önemli bir göstergedir. Türk futbolunun çatı kurumu olan ve temel görevi futbol paydaşlarının sorunlarını çözmek olan bir yapının, karar ve yaklaşımlarıyla kendisini çözümsüzlüğün merkezi haline getirdiği ortadadır. Son tahlilde, TFF, sergilediği yaklaşım ve verdiği kararlar ile ne adildir ne de adil görünmektedir.

Konuya dair, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağımızı, bu çerçevede kulübümüz tarafından TFF'ye ihtarname keşide edildiğini, gerekli tüm hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildirir ve gereğinin takdirini kamuoyunun vicdanına havale ederiz."

Son dakika Transfer Haberleri FutbolArena'da!

BİLYONER'E ÜYE OL, 10+10 TL BİLYONPUAN'I HEMEN AL!