comScore

Fenerbahçe Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Sermaye Arttırımı açıklaması

09 Ekim 2018, Salı 18:14
Fenerbahçe'den Sermaye Arttırımı açıklaması

Fenerbahçe kulübü SPK tarafından onaylanan Sermaye Artırım Başvuru İzahnamesi ile ilgili KAP'a bir açıklama yaptı. 

FutbolArena - Fenerbahçe kulübü KAP'a yaptığı açıklamada Sermaye Arttırımı konusunda bir izahname bildirisi yayınladı. 

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2018 tarihli aldığı karar ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) %250 nominal 70.700.000 TL artırılarak 98.980.000 TL çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli 1 payın 5 TL primli fiyatla kullandırılmasına ilişkin olarak ekte yer alan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.10.2018 tarihi itibariyle onaylanmış ve 2018/43 sayılı haftalık bülteni ile duyurulmuştur. 

İzahnamenin 33 numaralı EKLER kısmında yer alan Ek 1-2-3-5-6-7-8-9-10 nolu bilgilendirmeler şirket web sitemizde ve KAP Şirket sayfasında yer almaktadır.  Yatırımcılarımızın bilgilerinize arz olunur.AÇIKLAMANIN DEVAMI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 04.10.2018 tarih 2018/43 bülteniyle ilan edilen, 05.10.2018 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.10413 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 28.280.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 98.980.000 Türk Lirası'na çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 70.700.000 Türk Lirası nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %250'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakkı kullanım (Rüçhan hakkı kullanım), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 11.10.2018 - 25.10.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Pay sahiplerimizin, Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 5 (Beş) Türk Lirası fiyat üzerinden satışa arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.fenerbahce.org/fbfutbol/ ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Sarı Lacivertli takımla ilgili tüm gelişmelere Fenerbahçe Haberleri sayfasından ulaşabilirsiniz. 

FutbolArena Transfer Arenası (20 Temmuz 2019)


Tüm dünyadan anında canlı skorlar burada.