comScore
1 / 8

Ve Ali Koç'un Fenerbahçe'ye verdiği para açıklandı

FutbolArena Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un seçim süresinde göreve gelmesi halinde kulübe vereceği para konusunda KAP’a bildirim yapıldı.

2 / 8
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır. i
3 / 8
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.06.2018 tarih ve 526 sayılı kararı ile, Şirketimizin 125.000.000,00 TL
(Yüzyirmibeşmilyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 28.280.000,00 TL (YirmibeşMilyon) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılarak, 70.700.000,00 TL
4 / 8
(YetmişMilyonYediyüzBin) nakit (bedelli) olarak (%250 oranında) artırılarak 98.980.000,00 TL (DoksansekizMilyonDokuzyüzseksenBin)’e
çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli pay için Rüçhan hakkının 5 TL olarak kullanılacak olan ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen 353.500.000 TL (ÜçyüzelliüçMilyonBeşyüzBin)
5 / 8
tutarındaki fon, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve öz sermayemizin güçlendirilmesi için kullanacak olup, Kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, Futbolcu ve Teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

6 / 8
Ödenmiş Sermaye : 28.280.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 125.000.000,00 TL
7 / 8
8 / 8